Algemene voorwaarden

Het J.W. Racerhuis hanteert de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Dit zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafes en aanverwante bedrijven (waaronder cateringbedrijven, party-servicebedrijven e.d.) horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. Deze voorwaarden liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.
Download hier de Uniforme Voorwaarden Horeca.